1

Dari 16 buah ubin putih yang dipasang berjajar, 4 buah ubin akan dicat warna hitam. Banyaknya cara memilih ubin-ubin yang dicat, jika tidak diperbolehkan lebih dari 4 ubin putih berurutan adalah ...

A. 288

B. 300

C. 312

D. 224

E. 320

F. 365

G. 385

H. 400

Lihat Penyelesaian