1

Suku ke 20 dari barisan aritmatika : 4 , 1 , - 2 , - 5 , ... adalah …

A. - 50

B. - 53

C. - 57

D. - 67

Lihat Penyelesaian

2

Diketahui barisan aritmatika U 3 = 11 , dan U 7 = 23 . Maka nilai dari U 100 = ...

A. 299

B. 300

C. 302

D. 305

Lihat Penyelesaian

3

Diketahui x , 3 x - 1 , 18 adalah tiga suku pertama dari barisan aritmatika, maka beda barisan ini adalah …

A. 11

B. 10

C. 7

D. 4

Lihat Penyelesaian

4

Diantara bilangan 4 dan 10 disisipkan tiga buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika, maka jumlah dari bilangan yang disisipkan adalah…

A. 18

B. 21

C. 24

D. 27

Lihat Penyelesaian

5

Hasil dari penjumlahan : 4 + 3 + 9 4 + 27 16 + 81 64 + 243 256 + ... adalah …

A. 12

B. 14

C. 16

D. 18

Lihat Penyelesaian

6

Rumus jumlah n suku pertama barisan aritmatika adalah S n = 3 n 2 - n , maka rumus suku ke n nya adalah …

A. U n = 6 n - 4

B. U n = 6 n + 4

C. U n = 3 n - 1

D. U n = 3 n + 1

Lihat Penyelesaian

7

Suku ke dua dan suku ke lima dari barisan geometri adalah - 6 dan 162 , jumlah dua suku pertama barisan ini adalah ...

A. 4

B. 2

C. - 2

D. - 4

Lihat Penyelesaian

8

Jumlah lima suku pertama dari barisan geometri yang mempunyai suku pertamanya 3 dan rasionya 2 adalah

A. 21 + 21 2

B. 21 + 9 2

C. 27 + 27 2

D. 27 + 12 2

Lihat Penyelesaian