A. PENGERTIAN LOGARITMA

Bentuk logaritma adalah logb=ca, dengan a,b>0 dan a1

dimana a adalah basis, b numerus, dan c adalah hasil.

Hubungan logaritma dan eksponen ab=c logc=ba


Penulisan logaritma dengan basis tertentu :

1.

Penulisan logaritma dari x dengan basis 10 bisa ditulis dalam bentuk

log x 10 atau log10x atau logx saja.

2.

Penulisan logaritma dari x dengan basis e , dimana e adalah natural number bisa ditulis dalam bentuk

log x e atau logex atau lnx saja.       ln singkatan dari logaritma naturalis

3.

Penulisan logaritma dari x dengan basis selain 10 dan e, maka basisnya harus ditulis.

Contoh : logx2 atau log2x , logx3 atau log3x, logx5 atau log5x, dan seterusnya.Sebagai contoh :

1.

Diantara bentuk logaritma di bawah ini mana yang terdefinisi

a. log ( - 1 ) - 3

c. log 20 - 4

e. log 10 0,2

b. log 3 - 1 2

d. log 5 1

f. log 8 - 2 2 - 3

Lihat Penyelesaian
2.

Ubah dalam bentuk logaritma untuk soal-soal di bawah ini

a. 10 3 = 1000

c. e 3 = m

e. 5 4 = 625

b. 10 - 2 = 1 100

d. n = e 2

f. 2 - 6 = 1 64

Lihat Penyelesaian
3.

Ubah bentuk-bentuk logaritma di bawah ini dalam bentuk eksponen

a. log6=0,776

c. ln20=n

b. log100=m5

d. log32=52

Lihat Penyelesaian