G. ALJABAR KOMPOSISI FUNGSI

Pada pokok bahasan ini, pembaca di ajak mencari fungsi f ( x ) atau g ( x ) jika diketahui fog x = h x dan salah satu fungsi dari f ( x ) atau g ( x ) .Sebagai contoh :

1.

Tentukan fungsi f ( x ) , jika diketahui

a. f 2 x = 4 x - 5

b. f 3 x = 9 x 2 + 12 x + 1

Lihat Penyelesaian

2.

Tentukan g ( x ) , jika diketahui

a. g x + 1 = 6 x + 1

b. g 2 x - 1 = 4 x 2 + 6 x - 1

Lihat Penyelesaian

3.

Tentukan h ( x ) , jika diketahui

a . h x + 1 x = x 2 + 1 x 2

b . h x 2 + 3 x + 5 = 2 x 2 + 6 x + 5

Lihat Penyelesaian

4.

a. Jika f 3 x - 1 = x 2 + 8 x - 11 maka tentukan f 6 x + 5

b. Jika g 2 x - 1 = 12 x 2 + 14 x + 9 maka tentukan f 3 x + 2

Lihat Penyelesaian

5.

Tentukan g ( x ) , jika diketahui

a . gof x = 10 x - 2 dan f x = 2 x + 5

b . hog x = 1 - 4 x dan h x = 2 x - 1

Lihat Penyelesaian

6.

Tentukan g ( x ) , jika diketahui

a . gof x = 8 x 2 + 6 x - 1 dan f x = 2 x + 3

b . hog x = 9 x 2 + 12 x dan h x = x 2 - 4 x

Lihat Penyelesaian

7.

Tentukan g ( x ) , jika diketahui

a . gof x = 2 x - 3 1 - x dan f x = x - 2 x + 3

b . hog x = x - 2 x - 3 dan h x = 2 x - 1 3 x + 1

Lihat Penyelesaian